Praktische informatie

Schooltijden

 

Groep 1 tot en met 4:

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 15.00 uur.
Op woensdag van  8.30 - 12.30 uur.
Vrijdagochtend van 8.30 -12.30 uur.

 

Groep 5 tot en met 8 :

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 15.00 uur .
Op woensdag van  8.30 - 12.30 uur.

Kinderen hebben pauze van 10.15 - 10.30 en 12.00 - 12.45 uur.

 

Overblijven

In principe blijven alle kinderen over op school. De kinderen eten om 11.45 uur in het eigen lokaal met de eigen leerkracht. De overblijfwerkgroep zorgt er voor dat om 11.45 uur het drinken (thee en melk) klaar staat. De kinderen nemen zelf brood mee in een trommel (met naam). Als de kinderen gegeten en gedronken hebben, gaan zij naar buiten. Vanaf 12.00 uur zijn er buiten overblijfouders die tijdens deze pauze bij de kinderen zijn. Om 12.40 uur worden de kinderen buiten weer opgehaald door de leerkracht, indien nodig kan er even een uitwisseling plaats vinden tussen overblijfouder en leerkracht. Om 12.45 uur beginnen de lessen weer.
De kosten van het overblijven bedragen voor alle kinderen 40,-- euro per jaar. U ontvangt hiervoor een factuur van de oudervereniging. 

 

Foto3

 

Het brengen en ophalen van uw kinderen

We vinden het erg van belang een goed contact met ouders op te bouwen. Daarom bent u tot en met groep 8 van harte welkom om uw kind ’s ochtends naar de groep te brengen. Vanaf 8.20 uur bent u samen met uw kind(eren) welkom, de leerkracht is dan in de klas om de kinderen te ontvangen. Er is dan in principe geen tijd meer om de leerkracht te informeren over belangrijke zaken rond uw kind, dit kunt u van tevoren telefonisch doen.
Wanneer u in de klas bent, heeft u rustig de tijd om te kijken waar uw kind mee bezig is, welke werkjes hij/zij de afgelopen week heeft gemaakt of wat er op de planning van de lopende week staat. Om 8.30 uur begint de leerkracht met de lesactiviteiten.
Om 15.00 uur is de school uit. Vanwege de rust en de ruimte waarin kinderen de klassen en de school moeten kunnen verlaten, wordt u gevraagd buiten op de speelplaats op uw kind(eren) te wachten. Alle leerkrachten komen om 15.00 uur mee naar buiten, zodat u hen nog even kort kunt spreken indien dit nodig is. Heeft u meer tijd nodig, dan vragen we u vooraf een afspraak te maken.
Als u onverhoopt te laat bent om uw kind op te halen, wacht de leerkracht ongeveer vijf minuten buiten. Daarna neemt hij/zij uw kind weer mee naar binnen. Zonder toestemming wordt uw kind niet aan anderen meegegeven.
U bent na 15.00 uur van harte welkom om met uw kind(eren) nog even terug naar binnen te gaan wanneer uw kind u iets belangrijks wil laten zien in de klas.

 

Vakantie & vrije dagen 2022-2023

Herfstvakantie  16-10-2023 t/m 20-10-2023
Kerstvakantie  25-12-2023 t/m 05-01-2024  
Voorjaarsvakantie 12-02-2024 t/m 16-02-2024
2e Paasdag 01-04-2024
Meivakantie 22-04-2024 t/m 03-05-2024
Hemelvaart 09-05-2024 en 10-05-2024
2e Pinksterdag  20-05-2024
Laatste schooldag 05-07-2024
Zomervakantie 08-07-2024 t/m 19-08-2024

 

Vrije dagen voor alle kinderen i.v.m. studiedagen met het hele team:

donderdag 05-10-2023
woensdag 25-10-2023
woensdag 06-12-2023
woensdag 28-02-2024
woensdag 27-03-2024
donderdag 28-03-2024
maandag 03-06-2024
dinsdag 25-06-2024

 

 

Vrije woensdagen voor de kinderen van groep 1 t/m 4 i.v.m. studiedagen en inhoudelijke werkgroepen:

woensdag   13-09-2023
woensdag   27-09-2023
vrijdag         17-11-2023
donderdag  18-01-2024
vrijdag         19-01-2024

vrijdag         15-03-2024
woensdag   29-05-2024

vrijdag         7-06-2024

 

De volgende data i.v.m. aanpassing van schooltijd:

donderdag 21-12-2023 alle kinderen zijn om 12.00 uur 's middags uit, kinderen worden om 17.00 uur weer op school verwacht voor de Kerstviering

vrijdag 22-12-2023 groep 5 t/m 8 om 12.30 uur uit
vrijdag 09-02-2024 groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur
vrijdag 19-04-2024 deze dag is het sportdag. Alle kinderen blijven in principe tot het einde van de sportdag; deze dag sluiten we om 14.00 uur af
donderdag 04-07-2024 alle kinderen zijn om 14.00 uur 's middags uit, kinderen worden om 17.00 uur weer op school verwacht voor het Pleinfeest

vrijdag 05-07-2024 laatste schooldag; de kinderen zijn om 12.30 uur uit

 

Festiviteiten en activiteiten

25 en 26 september 2023 Schoolkamp groep 1-2 en 2-3
18, 19 en 20 september 2023 Schoolkamp groep 3-4 
20, 21 en 22 september 2023 Schoolkamp groep 5-6
26 t/m 29 septemer 2023 Schoolkamp groep 7-8 en groep 7 vrijdag 29 september vrij
5 december 2023 Sinterklaas
21 december 2023 Kerstviering
09 februari 2024 Carnaval
19 april 2024 (onder voorbehoud) Sportdag
11 april 2024 (onder voorbehoud) Schoolfotograaf
04 juli 2024 Pleinfeest
05 juli 2024 Laatste schooldag

 

Gymles

De gymlessen vinden plaats in de gymzalen en de sporthal “De Burcht”.

Maandag: groepen 3-4A, 3-4B,5-6A, 5-6B, 7-8A, 7-8B

dinsdag: groepen 1-2B en 2-3

donderdag: groep 1-2A
vrijdag: groepen 3-4A, 3-4B, 5-6A, 5-6B, 7-8A, 7-8B 

Lotte

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren