Medezeggenschapsraad

Binnen Uilenspiegel is een Medezeggenschapraad (MR) aanwezig, waarin twee ouders van de leerlingen en twee teamleden van de school actief zijn. De MR heeft als doel om namens alle ouders en het personeel mee te denken en te overleggen met de schooldirectie over de (toekomstige) koers van onze school, het aanbod van onderwijs binnen de school en de daarbij bijbehorende sociale ontwikkeling van de kinderen. 


De schooldirectie en/of  het schoolbestuur dient de MR te betrekken bij het uitvoeren van haar beleid.
Voordat de schooldirectie een specifiek plan of onderwerp wil uitvoeren heeft de MR afhankelijk van het betreffende plan of onderwerp instemmingbevoegdheid, adviesbevoegdheid of informatierecht. Voorbeelden van dergelijke onderwerpen zijn onder andere de financiële jaarbegroting, het formatieplan, nieuwe beleidsplannen.

 
Aangezien de MR een vertegenwoordiger is van alle ouders en personeel is het van groot belang te weten wat er onder jullie leeft. Hoe ervaren we Uilenspiegel als school; wat gaat goed maar vooral ook waar zien we mogelijkheden voor verbetering. Graag horen we dat van jullie zelf want met z’n allen zijn we verantwoordelijk voor een prettige en veilige (leer)omgeving voor onze kinderen.

 
Kortom voel je vrij om jullie gedachten en ervaringen met ons te delen. Hiervoor kunnen jullie altijd de onderstaande MR leden aanspreken. 

Wij vergaderen op de volgende datums:


Namens de ouders:

Lotte van de Rijt
Nicoline van Deurzen

Namens het team:
Giel Verstraten
Loes van de Ven

MR

Documenten MR

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren